Εκπαιδευτικό έργο

  • Κατά το Εαρινό Εξάμηνο των ετών 2018 και 2019, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, δέκα συνολικά φοιτητές εκπαιδεύτηκαν υπό την επίβλεψη της κας Χριστίνας Πουφινά, μέλους ΕΤΕΠ του Εργαστηρίου, στην ψηφιοποίηση μικροταινιών χειρογράφων και στον εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων που συγκροτείται στο Εργαστήριο.

  • Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 πραγματοποιήθηκαν επικουρικά μαθήματα Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης από την υποψηφία διδάκτορα και μέλος του εργαστηρίου, κα Καλλιόπη Τζημαγιώργη.