Ερευνητικές Δραστηριότητες


Επιστημονική σειρά: «Θρακικά Ανάλεκτα. Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία και Κείμενα»

Αρ.1 | Δημήτριος Ν. Κασαπίδης, Το νεκροταφείο της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Ξάνθης (β΄ μισό 19ου – β΄ μισό 20ού αιώνα). Ιστορία – Τέχνη – Προσωπογραφία, Θεσσαλονίκη 2022

Αρ. 2 | Γεώργιος Χαριζάνης, Η βυζαντινή Θράκη, Θεσσαλονίκη 2023

Αρ. 3 |  Γεώργιος Χρ. Τσιγάρας (επιμέλεια), Ξάνθη. Από την προϊστορία στο σήμερα» (Υπό έκδοση)

 

Ψηφιακό βιβλιογραφικό αρχείο

Συγκροτήθηκε και διαρκώς εμπλουτίζεται βιβλιογραφική βάση δεδομένων αποτελούμενη από 3.000 τίτλους σχετικούς με την ιστορία και τη θεωρία της βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης, η οποία είναι προσβάσιμη εντός του χώρου του Εργαστηρίου για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του TIE, τους υποψηφίους διδάκτορες και τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές του Τμήματος.