Συνεργαζόμενοι Φορείς

  • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής
  • Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης
  • Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης (ΠΑΚΕΘΡΑ)
  • Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης (ΙΘΤΠ)