«Το νεκροταφείο της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Ξάνθης (β΄ μισό 19ου – β΄ μισό 20ού αιώνα). Ιστορία – Τέχνη – Προσωπογραφία» του κ. Δημητρίου Ν. Κασαπίδη. Νέα επιστημονική σειρά εκδόσεων του Εργαστήριου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Ερευνών

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Κ. & Μ. Σταμούλη η νέα μονογραφία του κ. Δημητρίου Ν. Κασαπίδη με τίτλο: Το νεκροταφείο της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Ξάνθης (β΄ μισό 19ου – β΄ μισό 20ού αιώνα). Ιστορία – Τέχνη – Προσωπογραφία.

Με τη δημοσίευση του έργου του κ. Κασαπίδη εγκαινιάστηκε η επιστημονική σειρά εκδόσεων του Εργαστήριου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Ερευνών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο: Θρακικά Ανάλεκτα. Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία και Κείμενα.

Ο κ. Δημήτριος Ν. Κασαπίδης είναι Διδάκτορας Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Johannesburg και Διδάκτορας Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματός μας. Είναι μέλος επιστημονικών εταιρειών και έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά, ενώ συμμετείχε με ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες.

Λίγα λόγια για το νέο βιβλίο (κείμενο από το οπισθόφυλλο):
«Η παρούσα μονογραφία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος εξετάζονται οι προϋπάρχουσες νεκροταφειακές υποδομές της μεταβυζαντινής Οθωμανοκρατούμενης Ξάνθης με τη βοήθεια των φιλολογικών και ιστορικών πηγών, καθώς και των ελάχιστων αρχαιολογικών ευρημάτων. Παράλληλα, διερευνάται ο χρόνος ίδρυσης του νεκροταφείου Ξάνθης μέσα από τις κατά καιρούς πατριαρχικές επιστολές και οθωμανικά σουλτανικά διατάγματα, ενώ ερευνώνται και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ιδρύθηκε το Νεκροταφείο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ξάνθης. Παρουσιάζεται η ίδρυσή του, ο κανονισμός λειτουργίας του και ανιχνεύονται οι επιδράσεις που άσκησαν στη σύνταξή του αντίστοιχα κείμενα της ίδιας περιόδου. Ακολουθεί η εξιστόρηση της ιστορικής διαδρομής του νεκροταφείου από τον δεύτερο μισό του 19ου αιώνα έως το δεύτερο μισό του 20ου με βάση τις διαθέσιμες αρχειακές πηγές και την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται περίπου 90 επιλεγμένα ταφικά μνημεία, τα οποία εξετάζονται ως έργα τέχνης και σχολιάζεται η διακόσμησή τους, ενώ παρατίθενται και πληροφορίες για τους μαρμαρογλύπτες, όταν αυτοί υπογράφουν τα έργα τους. Τέλος, παρατίθενται εκτενείς προσωπογραφικές και γενεαλογικές πληροφορίες για τους τεθαμένους μέσα από ανέκδοτο αρχειακό υλικό και τη βιβλιογραφία».

Το βιβλίο προλογίζει ο Καθηγητής κ. Γεώργιος Χρ. Τσιγάρας, Πρόεδρος του Τμήματός μας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Ερευνών.

Η επιστημονική σειρά Θρακικά Ανάλεκτα Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία και Κείμενα έχει ως σκοπό τη δημοσίευση μονογραφιών που έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη της ιστορίας, της γραμματείας και της τέχνης στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης.

Με την εκδοτική αυτή προσπάθεια επιχειρείται η παρουσίαση και η προβολή των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας των μελών του Εργαστηρίου, των μεταδιδακτορικών ερευνητών, των διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών που έχουν βέβαια ως αντικείμενο τη μελέτης της Θράκης (κείμενο από τον πρόλογο της έκδοσης).